Coaching ondernemers met stressklachten

Ondernemers kunnen niet ziek worden. Althans dat vinden wij ondernemers vaak zelf.  Juist deze overtuiging maakt dat ondernemers vaak pas ‘2 over 12’ aan de bel trekken.

Je werkt hard en met hart voor jouw zaak. Mogelijk is de balans zoek geraakt, heb je te maken met een life event of voel je dat de passie in jouw ondernemershart gedimd is om wat voor reden dan ook. Weet dat jij er niet alleen voor hoeft te staan!

Speciaal voor ondernemers die stress, burn-out of spanningsklachten ervaren, ontwikkelde ik een traject van intensieve maatwerk coaching. Met het traject ‘Balans in persoon & bedrijf’ breng je jezelf én jouw bedrijf weer in lijn met jezelf.

Fases van het coachtraject 'Balans in persoon & bedrijf'

FASE 1 - Intake & Oplossen

In een intakegesprek inventariseer ik jouw situatie,  behoeften en mogelijkheden. Ik formuleer met jou de doelen en de aanpak van een eventueel traject. Op basis hiervan ontvang je een offerte. Na jouw akkoord kunnen we van start.

Voordat jij de rust hebt om aan jezelf en jouw bedrijf te werken, moeten acute problemen concreet opgelost worden. Daar beginnen we dus mee. Samen met jou onderzoek ik wat feitelijk nodig is. Waar heb je invloed op en waarop niet? Dat is per persoon en bedrijf anders. Vaak blijkt deze stap heel praktisch. Het kan bijvoorbeeld gaan over het vinden van vervanging, financiële of juridische oplossingen of het inzetten van een consult van een zorgverlener. Samen pakken we jouw meest urgente probleem direct aan. Dat geeft lucht!

FASE 2 - Balans in persoon

Langdurig veel stress, grote druk en verwachtingen, maken een mens mentaal en lichamelijk ziek. Dat geldt ook voor jou als ondernemer. Het is nu dan ook tijd voor herstel. Je leert waarom dat belangrijk is, maar bovenal leer je wat dat voor jou persoonlijk betekent. In deze stap in het traject gaat het over leefstijl. Je krijgt concrete, evidence based adviezen voor herstel van spanningsklachten conform de richtlijnen van de Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches (VESB).

In deze fase werken we ook aan het vergroten van jouw psychologische flexibiliteit. Wat ondermijnt jouw veerkracht nou het meeste? De oorzaak van jouw klachten pakken we bij de kladden. Bijvoorbeeld via ACT, vergeving etc.

We werken op de gebieden fysiek, emotie, cognitie en later ook spiritualiteit/zingeving.

Gedurende het traject monitoren we jouw herstel zo vaak als nodig.

Als je leeft met focus op jouw éigen missie en in balans met wat voor jou persoonlijk goed is, heb je de tools in handen om gezond, gelukkig en relatief onbezorgd te leven. In deze stap stellen we daarom wezenlijke vragen en onderzoeken we grondig wie jij bent, wat jou drijft en wat goed voor jou is, los van verwachtingen. Je ontdekt ál jouw talenten en leert hoe je deze in mag zetten, om een voor jou gebalanceerd leven te leiden. Denk naast je werk of bedrijf juist ook aan welke talenten je kunnen helpen om te ontspannen. Ook staan we stil bij je valkuilen en hoe daar mee om te gaan. Uiteindelijk formuleer je in deze fase een persoonlijke missie. Die vormt een richtinggevend kompas voor alle volgende stappen; persoonlijk én bedrijfsmatig. Teruggaan naar de basis maakt dat jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven.

Normen en waarden vormen de principes van waaruit we leven. Ze verklaren vaak waarom iets je raakt of waarom jij iets belangrijker vindt dan iemand anders. Weten wat de persoonlijke principes zijn van waaruit jij vaak onbewust leeft en werkt, geeft veel inzicht. In deze fase zoeken we wat jouw persoonlijke normen en waarden zijn. Werk jij toegewijd aan jouw waarden? We verkrijgen verder inzicht in jouw stressoren.

Jouw missie en persoonlijke principes vormen het fundament onder leven en werken in lijn met jezelf. En zeg nu eens eerlijk; kloppen deze met hoe jij het bedrijf nu voert?

Als je dan een kompas hebt die richting geeft en je weet wat jouw principes zijn, dan is het zaak dat je leert om daar ook trouw aan te blijven. Om je tijd en energie goed te verdelen, prioriteiten te stellen. Je leert in deze fase dan ook om de juiste hoeveelheid tijd aan de juiste dingen te besteden. Om effectief en efficiënt te zijn. Je krijgt concrete handvatten en opdrachten om je persoonlijke managementvaardigheden echt eigen te maken.

FASE 3 - Balans in bedrijf

De basis is gezet. Je herinnert je weer waarom je doet wat je doet. Nu wil je jouw bedrijf in lijn brengen met de persoon die jij nu bent en wat jij nodig hebt. We onderzoeken wat hier zakelijk voor nodig is. Dat begint door ook voor jouw bedrijf een missie te formuleren. Die missie vertaal je in een concrete visie en doelstellingen. Onderdeel daarvan is ook een onderzoek naar de kernwaarden van je bedrijf. We reflecteren dan ook nog even op de match met jouw persoonlijke waarden. Is hier nog iets nodig? Uiteindelijk levert deze stap een concrete herziene koers op voor jouw bedrijf.

De grote lijn staat, maar nu wil je tot concrete stappen komen. En dus bouwen we verder aan een planmatige aanpak. We behandelen de marketingmix, doen waar nodig en gewenst een marktanalyse, rekenen in prognoses door wat kan en nodig is. En we bepalen meetbare doelen voor een periode van ten minste twee jaar. Daarnaast maken we een planning voor tussentijdse acties en doelen zodat het overzichtelijk blijft en je steeds weer kunt bijsturen. Je leert in deze fase niet alleen plannen en doelen stellen, maar juist ook prioriteiten stellen en monitoren. Bovenal krijg je zoveel mogelijk handvatten om je bedrijf te voeren op een manier die jou past. Om zo te bewegen naar balans in je persoon én jouw bedrijf.

Specificaties maatwerktraject
'Balans in persoon & bedrijf'

  • gemiddeld 10 fysieke gesprekken
  • gemiddelde looptijd 6 maanden
  • fysieke gesprekken, eventueel online
  • maatwerkofferte obv intake