Preventie advies & training

Beweging in duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid heeft niet voor niets steeds meer aandacht. De feiten onderstrepen het belang van preventieve maatregelen. Een korte opsomming:

  • De verzuimkosten per medewerker bedragen gemiddeld zo’n € 10.000 per jaar.
  • 60% van alle verzuim heeft een psychische oorzaak.
  • In 75% van de uitval door psychische klachten is er sprake van overspanning of burn-out.

 

Als werkgever kun je dus beter voorkomen dan genezen. AUROM legt organisaties graag uit hoe in haar advies of trainingen. Daarnaast kan AUROM een rol spelen in persoonlijke ontwikkeling van een medewerker met duurzame inzetbaarheid als doel. Via persoonlijke ontwikkeltrajecten of workshops.

 

Désirée Rombouts _ AUROM coaching en advies @ La Sirel 1op1 sessie - tuin Talentspel _01

Preventie advies en trainingen

AUROM biedt organisaties preventie advies over duurzame inzetbaarheid en geeft preventieve trainingen aan leidinggevenden en/of medewerkers. Dit gaat vaak over bewustwording wat stress, burn-out en spanningsklachten eigenlijk zijn en hoe dit vanuit het brein leidt tot klachten. Het is belangrijk spanningsklachten tijdig te herkennen en bovenal te erkennen! Van daaruit kunnen medewerkers leren hoe beter met stress om te gaan en wat nodig is om te herstellen. Naast een theoretisch kader bestaan het advies en de trainingen van AUROM ook uit concreet toepasbare oefeningen en handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Investeren in (de preventie van uitval van) medewerkers rendeert!

Persoonlijke ontwikkeltrajecten

Een competente, zelfbewuste, gemotiveerde medewerker kan een organisatie wat Stephen R. Covey noemt ‘gouden eieren’ opleveren. Het is dus een win-win-investering om als organisatie actief in te zetten op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit blijkt een belangrijke preventieve maatregel in verzuimbeleid en dus een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid. AUROM biedt persoonlijke ontwikkeltrajecten voor medewerkers. Uitgangspunt is het verkrijgen van inzicht in eigen kwaliteiten, valkuilen en drijfveren. Medewerkers worden in dit maatwerk coachtraject weer heel bewust van het eigen innerlijke kompas en ontwikkelen zich in persoonlijk leiderschap. Zij blijven daarmee duurzaam inzetbaar.
Meer informatie over persoonlijke ontwikkeltrajecten? Neem contact op.
 

Hoe AUROM omgaat met medewerkers

AUROM garandeert vertrouwelijkheid en veiligheid in haar dienstverlening, conform de gedragscodes van zowel VESB als NOBCO. Dat staat ook beschreven in de privacyverklaring van AUROM. Daarbinnen is ruimte voor een goede samenwerking met bedrijfsarts, leidinggevende of behandelaar. Sterker nog AUROM vindt het veelal van toegevoegde waarde als alle partijen bijdragen aan het gezamenlijke doel; de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. De medewerker heeft echter de regie en bepaalt de mate van informatieverstrekking.

AUROM werkt vanuit de overtuiging dat wanneer je leeft met focus op jouw éigen missie en in balans met wat voor jou persoonlijk goed is, je gezond, gelukkig en onbezorgd kunt leven.

Workshop voor medewerkers

De workshops die AUROM organiseert, kunnen ook voor medewerkers ingezet worden ter persoonlijke ontwikkeling of als preventie voor uitval door spanningsklachten. In een dag(deel) doet de medewerker kennis op over thema’s als persoonlijk leiderschap, stress en talentontwikkeling. De medewerker werkt intensief aan zichzelf en deelt ervaringen met de anderen deelnemers. Dat zijn er maximaal 6 zodat er voldoende ruimte en aandacht is voor iedere deelnemer.

Bekijk het aanbod workshops die op maat ingericht kunnen worden.

Désirée Rombouts _ AUROM coaching en advies @ La Sirel Workshop_07