Stress en burnout coaching Eindhoven

Werken aan herstel, veerkracht en jezelf!

Stress is in de kern een gezonde prikkel die maakt dat we in actie komen. Een teveel aan stress en vooral langdurige stress maakt ons letterlijk ziek. Het maakt dat je uitvalt in werk en leven. Dat je je machteloos voelt. De zin van het werk en het leven zelfs niet meer kunt vinden. Er op tijd bij zijn en ondersteuning krijgen bij herstel is daarom echt van levensbelang. Wat kun je doen (en laten) om weer fit te worden? Wat kun je doen om weer veerkrachtig(er) te worden? Wat wringt er en wat kun je daar aan doen, of niet? 

Erkende stress- en burnoutcoach Désirée biedt vanuit Eindhoven evidence based coaching bij stress en burn-out klachten en ondersteunt je bij het vinden van jouw antwoord op deze belangrijke vragen. Zij begeleidt jou naar leven en werken in harmonie met jezelf.

 

Desiree Rombouts coacht, traint en inspireert vanuit de principes van Een Cursus in Wonderen, vergeving, Het Talentenspel en ACT.

Loop jij vast door stressklachten?​

  • Heb jij al tijden allerlei ‘onverklaarbare’ klachten en hoor je steeds ‘het is psychisch’? Mogelijk kamp je met spanningsklachten, maar je vindt dat heel lastig.
  • Je ervaart veel spanningen door werk, privé of een combinatie. Je wilt niet uitvallen, maar op deze manier doorgaan trek je écht niet!
  • Je bent uitgevallen in jouw werk of bedrijf door stress of burn-out klachten en weet niet hoe je er weer bovenop komt.
  • Jij voelt je gespannen, overspannen of burn-out en weet je niet hoe het nu verder moet in jouw bedrijf of functie?
  • Het verzuim in jouw bedrijf is erg hoog; meerdere collega’s hebben stressklachten of raken burn-out?
  • Je wilt als werkgever actief bijdragen aan het herstel van de spanningsklachten van een medewerker?
  • Als bedrijf wil je preventieve maatregelen nemen om stress en burn-out te voorkomen?
  •  

Is het tijd om een beweging te maken in het aanpakken of voorkomen van stress en burn-out klachten?

Wat coaching bij spanningsklachten oplevert?

Ondernemen vanuit waarde

Coaching bij spanningsklachten rendeert!

Uitval door stress en burn-out kost het bedrijfsleven ruim € 3 miljard euro per jaar. Ruim 60% van alle verzuim komt voort uit spanningsklachten. Voor bedrijven is het dus een kostenpost om heel serieus te nemen! Het gaat immers om de belangrijkste productiefactor van het bedrijf; arbeid (of te wel mensen). Aandacht voor spanningsklachten en duurzame inzetbaarheid mag daarom hoog op de agenda staan. Het rendeert!

Désirée biedt stress en burnout coaching vanuit Eindhoven bij preventie, herstel en re-integratie. Zij werkt aan de hand van een onderbouwde, evidence based aanpak die grofweg drie fases kent: opladen, oplossen en opbouwen. De feitelijke invulling van deze fases laat veel ruimte voor individuele behoeftes en mogelijkheden.  Désirée is aangesloten bij de Vereniging voor Erkende Stress en Burn-out coaches (VESB).

“Spanningsklachten komen voort uit een mismatch tussen persoonlijkheid en omstandigheden.”

Aanbod voor stress & burnout coaching

Coaching gebaseerd op vertrouwensrelatie

AUROM garandeert vertrouwelijkheid en veiligheid in al haar dienstverlening, conform de gedragscodes van zowel VESB als NOBCO. Dat staat ook beschreven in de privacyverklaring van AUROM. Een goede samenwerking met medewerker, bedrijfsarts, leidinggevende en/of behandelaar is echter van toegevoegde waarde. Er is immers een gezamenlijke doel; jouw duurzame inzetbaarheid. Jij als coachee bepaalt de mate van informatieverstrekking, niet jouw werkgever. De vertrouwensrelatie die jij aangaat met Désirée is namelijk de basis onder een effectieve coaching. Désirée stelt jouw belang voorop! Daarbij is zij zich uiteraard bewust van het zakelijke speelveld waarin jij je begeeft en heeft zij kennis van de verplichtingen en (on)mogelijkheden voortkomend uit de Wet Poortwachter. 

AUROM werkt vanuit de overtuiging dat wanneer je leeft met focus op jouw éigen missie en in balans met wat voor jou persoonlijk goed is, je gezond, veerkrachtig, plezierig en met voldoening kunt leven en werken.