Coaching medewerkers bij stressklachten

Balans in persoon - coaching bij stress en burn-out

Speciaal voor medewerkers die stress, burn-out of spanningsklachten ervaren, ontwikkelde AUROM een traject van intensieve maatwerk coaching. In het traject ‘Balans in persoon’ maak je een beweging richting herstel en balans.

Fases van het coachtraject

Voorafgaand aan het coachtraject brengen we in een intakegesprek eerst jouw vraag en doelen in kaart. Het coachtraject is vervolgens opgebouwd in 3 fases bestaande uit 6 stappen die we geheel op maat invullen. Hierna lichten we de fases en onderliggende stappen van het traject ‘Balans in persoon’ nader toe.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met AUROM.

FASE 0 - Intake

In een intakegesprek inventariseert AUROM jouw behoeften, situatie en doelen. Je vult vooraf de burnout analyse tool (BAT) in. We bespreken deze en bezien of coaching het beste past. Mogelijk is het nog te vroeg en is een tussenstap nodig. AUROM stuurt je dan door. Ben je er klaar voor, dan maken we een plan van aanpak. Ik breng hiervoor een offerte uit aan je werkgever. Na akkoord kunnen we gaan bewegen richting herstel en balans.

FASE 1 - Opladen

Langdurig veel stress, grote druk en verwachtingen, maken een mens mentaal en lichamelijk ziek. Jij hebt mogelijk al duidelijke signalen of bent zelfs uitgevallen in je werk. Het is dan tijd voor inzicht en herstel. Je krijgt inzicht in jouw klachten en de oorzaak ervan. Je leert over de werking van het brein. Samen vertalen we die kennis naar wat jij persoonlijk nodig hebt voor herstel. In deze stap in het traject gaat het heel erg over leefstijl. Je krijgt concrete, evidence based adviezen en oefeningen voor herstel van spanningsklachten conform de richtlijnen van de Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches (VESB). Gedurende het traject monitoren we jouw herstel zo vaak als nodig.

FASE 2 - Oplossen

In fase 1 leer je over de werking van het brein wanneer dat stress ervaart. Je leert dan dat het heel normaal is dat je veel piekert en jij je emotioneel minder stabiel voelt. In deze fase ga je leren en oefenen om hier invloed op te hebben. Negatieve gedachten willen je in de basis beschermen. Maar voor welk gevaar? Wist je dat piekeren eigenlijk de negatieve kant op fantaseren is? Tegelijk voelt het heel serieus en kan het je gevangen houden in je hoofd. Jij kunt jezelf hiervan bevrijden. Je krijgt daarvoor handvatten op basis van ACT en RET.

Als je leeft met focus op jouw éigen missie en in balans met wat voor jou persoonlijk goed is, heb je de tools in handen om gezond, gelukkig en relatief onbezorgd te leven. In deze stap stellen we daarom wezenlijke vragen en onderzoeken we grondig wie jij bent, wat jou drijft en wat goed voor jou is, los van verwachtingen. Je ontdekt ál jouw talenten en leert hoe je deze competenties in mag zetten, om een voor jou gebalanceerd leven te leiden. Denk naast je werk of gezin juist ook aan welke talenten je kunnen helpen om te ontspannen. Belangrijk is om ook stil te staan bij je valkuilen en hoe daar mee om te gaan. Uiteindelijk formuleer je in deze fase een persoonlijke missie. Die vormt een richtinggevend kompas voor alle volgende stappen. Teruggaan naar de basis maakt dat jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven.

Normen en waarden vormen de principes van waaruit we leven. Ze verklaren vaak waarom iets je raakt of waarom jij iets belangrijker vindt dan iemand anders. Weten wat de persoonlijke principes zijn van waaruit jij vaak onbewust leeft en werkt, geeft veel inzicht. In deze fase zoeken we wat jouw persoonlijke normen en waarden zijn. Verkrijgen we inzicht in jouw stressbronnen. Kloppen die met hoe jij nu leeft en werkt? Is hier een beweging in nodig en zo ja, welke? Jouw missie en persoonlijke principes vormen het fundament onder een leven in balans.

FASE 3 - Oppakken

Als je dan een kompas hebt die richting geeft en je weet wat jouw principes zijn, dan is het zaak dat je leert om daar ook trouw aan te blijven. Om je tijd en energie goed te verdelen, prioriteiten te stellen. Je leert in deze fase dan ook om de juiste hoeveelheid tijd aan de juiste dingen te besteden. Om effectief en efficiënt te zijn. Je krijgt concrete handvatten en opdrachten om je persoonlijke managementvaardigheden echt eigen te maken. Je leert bewuste keuzes te maken voor jouw planning. Ook ga je oefenen met het oppakken van taken en werk.

Of het nu gaat om het terugkeren in eigen werk of het oppakken van een andersoortig werk, in deze stap gaat het over re-integreren. Een spannende stap, waar je echter niet alleen voor staat. Je kunt terugvallen op AUROM en evalueert steeds weer wat klopt en wat niet. Wat je nodig hebt en wat mogelijk is. Vaak pakken we nog even terug op voorgaande stappen. Maar uiteindelijk voel je dat er balans komt in jou en in jouw werk.

Specificaties maatwerk traject 'Balans in persoon'

  • gemiddeld 8 gesprekken
  • gemiddelde looptijd 3-6 maanden
  • fysieke gesprekken, eventueel online

Weten wat de investering is van het traject Balans in persoon? Bekijk de tarieven.