Stress & burn-out

Beweging in stress en burn-out klachten

Stress en burn-out kost het bedrijfsleven ruim € 3 miljard euro per jaar. Zo’n 60% van alle verzuim heeft een oorzaak in stress en spanningsklachten. Een kostenpost om heel serieus te nemen. Het gaat immers om de belangrijkste productiefactor van het bedrijf; arbeid (of te wel mensen). Aandacht voor spanningsklachten en duurzame inzetbaarheid mag daarom hoog op de agenda staan. Het rendeert!

AUROM beweegt ondernemers, leidinggevenden én medewerkers bij stress en burn-out klachten. Een beweging richting herstel en re-integratie, maar ook naar preventieve maatregelen. Alles om een gezondere werkomgeving te creëren waarin werk en leven in balans komen.

Loop jij aan tegen de gevolgen van stress?​

  • Heb jij al tijden allerlei ‘onverklaarbare’ klachten en hoor je steeds ‘het is psychisch’? Mogelijk kamp je met spanningsklachten, maar je vindt dat heel lastig.
  • Je ervaart veel spanningen door werk, privé of een combinatie. Je wilt niet uitvallen, maar op deze manier doorgaan trek je écht niet!
  • Je bent uitgevallen in jouw werk of bedrijf door stress of burn-out klachten en weet niet hoe je er weer bovenop komt.
  • Jij voelt je gespannen, overspannen of burn-out en weet je niet hoe het nu verder moet in jouw bedrijf of functie?
  • Het verzuim in jouw bedrijf is erg hoog; meerdere collega’s hebben stressklachten of raken burn-out?
  • Je wilt als werkgever actief bijdragen aan het herstel van de spanningsklachten van een medewerker?
  • Als bedrijf wil je preventieve maatregelen nemen om stress en burn-out te voorkomen?
  •  

Is het tijd om een beweging te maken in het aanpakken of voorkomen van stress en burn-out klachten?

Wat een interventie van AUROM oplevert?

Ondernemen vanuit waarde

Evidence based coaching bij stress en burn-out

AUROM coacht bij re-integratie en preventie van stress en burn-out aan de hand van een onderbouwde, evidence based aanpak. Deze aanpak kent grofweg drie fases: opladen, oplossen en opbouwen. De feitelijke invulling van deze fases laat veel ruimte voor individuele behoeftes en mogelijkheden. Tijdens de intake, maar ook daarna vraagt AUROM deze actief uit. AUROM is aangesloten bij de Vereniging voor Erkende Stress en Burn-out coaches (VESB).

“Spanningsklachten komen voort uit een mismatch tussen persoonlijkheid en omstandigheden.”

Aanbod voor stress & burn-out

Coachtraject
medewerkers

Intensieve maatwerk coaching in het traject ‘Balans in persoon’

 

Coachtraject
ondernemers

Intensieve  coaching op maat ‘Balans in persoon & bedrijf’

Preventie
advies en training

AUROM biedt organisaties preventie-advies of training op maat gericht op duurzame inzetbaarheid.

Hoe AUROM omgaat met medewerkers

AUROM garandeert vertrouwelijkheid en veiligheid in haar dienstverlening, conform de gedragscodes van zowel VESB als NOBCO. Dat staat ook beschreven in de privacyverklaring van AUROM. Daarbinnen kan echter zeker sprake zijn van een goede samenwerking met bedrijfsarts, leidinggevende of behandelaar. Sterker nog AUROM vindt het veelal van toegevoegde waarde als alle partijen bijdragen aan het gezamenlijke doel; de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. De medewerker bepaalt echter de mate van informatieverstrekking.

AUROM werkt vanuit de overtuiging dat wanneer je leeft met focus op jouw éigen missie en in balans met wat voor jou persoonlijk goed is, je gezond, gelukkig en onbezorgd kunt leven.